Kristaps Enkuzens

Darbs: TET Digitālās Izstrādes Nodaļa
Iepriekš: AE Partner Automation & Engineering
Arī: Kecom Datorlietu Risinājumi
Sports: Distanču skriešana Skriesim.lv profils
Hobijs: Radioamatierisms
YL3AME Publikācijas Bandplan mobilā aplikācija